Segítenek a falugazdászok

a közelmúltban megyénk több gyümölcsöse is fagykárt szenvedett. A kár­enyhítés lépéseiről, annak jogszabályi hátteréről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke nyilatkozott lapunknak.Kárenyhítésben részesülhet

– Mezőgazdasági káresemény lehet aszálykár, belvízkár, jégesőkár, viharkár, felhőszakadáskár és a tavaszi-téli-őszi fagykár. A gazda akkor kaphat kárenyhítést, ha a használatában levő termőföldön bekövetkezett, az érintett területen várhatóan 30 százalékot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó káreseményt a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a kármegállapító szervnek bejelentette – nyomatékosított Rácz Imre.

Hozzátette: alapfeltétel, hogy a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a termelő használatában legyen. Akkor is lehet kár­enyhítést kérni, ha a termelő az adott kárenyhítési évben 15 százalékot meghaladó mértékű bevételkiesést szenved el, amelyet a kármegállapító szerv igazol is.

– A tavaszi fagy esetében a káresemény időpontja jól beazonosítható, egy adott naphoz kötődik, ettől a naptól számít a 15 napos bejelentési kötelezettség. A gazdálkodó a kárbejelentést még május 15-éig, az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig megteheti. Ha a gazdálkodónak a hozamérték legalább 50 százalékára van piaci biztosítása, a hozamérték csökkenésének 80 százalékát, ha viszont nincs biztosítása, akkor a 40 százalékát kaphatja meg. Az üzleti alapú növénybiztosításokat legkésőbb május 31-éig lehet megkötni.

Néhány hét alatt rendezik

– A piaci biztosításoknak számos előnyük van, hiszen például bizonyos károk esetén néhány hét alatt rendezik a kárt a biztosítók. További előny, hogy ha a termelőnek van az üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére fedezetet nyújtó mezőgazdasági biztosítása, a neki megítélt kárenyhítő juttatás összegének a 80 százalékát kaphatja meg, ám ha nem rendelkezik vele, annak csupán a felére jogosult. A biztosításhoz díjtámogatás is igénybe vehető.

A biztosítási díjtámogatás igénylése az egységes kérelem felületen tehető meg szankció nélkül május 15-éig, illetve munkanaponként egy százalékos támogatáscsökkenés mellett legkésőbb június 11-éig – mondta el lapunknak a megyei elnök, majd hozzátette: az eligazodásban segítenek a falugazdászok.

 

forrás:SZON.hu

Vissza